ដីលក់បន្ទាន់ ទីតាំងល្អនៅជាប់ជាមួយផ្លូវរដ្ឋ ១០ ម៉ែត្រ _ទំហំដី (5*25) _ តម្លៃ 2…

ដីលក់បន្ទាន់ ទីតាំងល្អនៅជាប់ជាមួយផ្លូវរដ្ឋ ១០ ម៉ែត្រ
_ទំហំដី (5*25)
_ តម្លៃ 25000$ ចចារ
ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ 4 ត្រឹមតែ 100 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ
ទីតាំងដី : https://maps.app.goo.gl/5uXfkMLz3qhqY27VA
Telegram : 010 58 0134

Urgent land for sale good location along state road 10m
_Land size (5*25)
_ Price 25000$ negotiable
Down from national road 4 only 100 meters
Location of land : https://maps.app.goo.gl/5uXfkMLz3qhqY27VA
Telegram : 010 58 0134

Translated from Khmer

May be an image of outdoors

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *