ដីលក់បន្ទាន់ ប្លង់រឹង 3200$ ទទឹង 22m បណ្តោុ42m ជាប់ផ្លូវ30m នៅជិតបង្គោលភ្លើងរដ្ធ…

ដីលក់បន្ទាន់ ប្លង់រឹង 3200$ ទទឹង 22m បណ្តោុ42m ជាប់ផ្លូវ30m នៅជិតបង្គោលភ្លើងរដ្ធ នៅឃុំជើងគ្រាវ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ

081 877 487 telegram & 090 907 877

Urgent land for sale, hard title $3200, width 22m, width 42m, next to road 30m, near the state electric pole at Chung Krao commune, Le Leabier district, Kampong Chhnang province.

081 877 487 telegram & 090 907 877

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *