ដីលក់បន្ទាប់ក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5 ទំហំ(10×20)= 2100$ប្លង់រឹង តេឡេក្រាម 085396330…


ដីលក់បន្ទាប់ក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5
ទំហំ(10×20)=
2100$ប្លង់រឹង
តេឡេក្រាម 085396330

Next plot for sale along national road 5
Size (10×20)=
2100$ hard title
Telegram 085396330

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *