ដីលក់ ទីតាំងល្អនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ(ទីតាំងសំបូរទៅដោយផ្ទះ…

ដីលក់
✅ទីតាំងល្អនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ(ទីតាំងសំបូរទៅដោយផ្ទះសំណាក់ច្រើន)
✅ដីជាប់និងផ្ទះវីឡាស
✅ ទំហំ10mx20m
✅តម្លៃ 55000$
Map
https://goo.gl/maps/GMHzz9pGMKBeocth8 Tel 093 958665
Land for sell
✅ Good location near Sihanouk International Airport (Location with many guesthouse)
✅Landed and villas
✅ Size 10mx20m
✅Price 55000$
Map
https://goo.gl/maps/GMHzz9pGMKBeocth8 Tel 093 958665Translated from Khmer

video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *