ដីលក់ (ម្ចាស់ផ្ទាល់) (ប្លង់ ភូមិ ឃុំ ) ពីភ្នំពេញចម្ងាយ135Km ដីនៅភូមិស្រែកិន ឃុ…

💁ដីលក់ (ម្ចាស់ផ្ទាល់) (ប្លង់ ភូមិ ឃុំ )
💁ពីភ្នំពេញចម្ងាយ135Km 👉ដីនៅភូមិស្រែកិន ឃុំត្រពាំងជោ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
🔊ដីអត់ជាប់ទឹក 3ហិចតា 👉1ហិចតា 4000$
💁🤷មានចំណាប់អារម្មណ៍ Please inbox
☎️📱 Telegram 👉095597557
💁Land for sale (owner) (plot, village, commune)
💁From Phnom Penh, 135km away 👉Land at Sreken Village, Tropeang Cho Commune, Oral District, Kampong Speu Province.
🔊 Waterproof land 3 hectares 👉1 hectare 4000$
💁🤷Interested, Please inbox
☎️📱 Telegram 👉095597557Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *