#ដើមផ្កាភួងឈុំភូ ជាប្រភេទ​ផ្កា​វល្លិ៍​ មាន2ពណ៌ ពណ៌​ស និងពណ៌​ឈូក ផ្កាតូចៗចង្កោ…

☘️ #ដើមផ្កាភួងឈុំភូ ជាប្រភេទ​ផ្កា​វល្លិ៍​ មាន2ពណ៌
👉 ពណ៌​ស និងពណ៌​ឈូក ផ្កាតូចៗចង្កោមៗស្រស់ស្អាតចេញផ្កាបន្តបន្ទាប់គ្មានរដូវ សាកសម​បំផុតសម្រាប់ការដាំលម្អ
💌📲095528245/0964358511(តេលេក្រាម)
☘️ #Phoungchomphu flower tree is a type of flower with 2 colors
👉 White and pink color, small flowers, beautiful bunch of flowers, non-seasonal, suitable for planting ornamental
💌📲095528245/0964358511(telegram)Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *