ប្រកាសលក់ផ្ទះ2ល្វែងជាប់គ្នាដែលមាន: ១.ទំហំ8*16ម ២.សល់មុខ4ម,សល់ក្រោយ2,5ម, ស…

ប្រកាសលក់ផ្ទះ2ល្វែងជាប់គ្នាដែលមាន:
១.ទំហំ8*16ម
២.សល់មុខ4ម,សល់ក្រោយ2,5ម,
សល់ចំហៀង4ម
៣.ប្លង់រឹងជាប្រព័ន្ធ
៤.ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងជើង
៥.ផ្ទះស្ថិតនៅបុរីពិភពថ្មីក្រោយផ្សាត្រពាំងថ្លឹងវេង ស្រេង
៦.លក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារ
🏠:012317957
🏠:070317957(Telegram)
Announced for sale 2 consecutive flats with:
1. Size 8*16m
Bored. 4m left in front, 2.5m left in the back.
4 meters of side left
Bored. Systematic Hardware
Bored. House facing north bound
Bored. The house is at Borey Piphop Thmey behind Tropeang Thleng Veng Sreng market.
Bored. Selling below market price
🏠:012317957
🏠:070317957(Telegram)Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *