ប្លង់ផ្ទះវីឡាបញ្ចុះតម្លៃ 8,500$ + ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹង + របង០៣ជ្រុង ខ្នាត 10m…


💥ប្លង់ផ្ទះវីឡាបញ្ចុះតម្លៃ 8,500$ + ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹង + របង០៣ជ្រុង
👉ខ្នាត 10m× 25m =21,300$

💥ប្លង់ផ្ទះអាជីវកម្មបញ្ចុះតម្លៃ 4,000$ + ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹង + របង០៣ជ្រុង
👉ខ្នាត 5m × 25m =10,900$

👌សម្រាប់បងប្អូនឆាតមកឥឡូវនេះ
-ត្រឹមតែ 700m ពីផ្សារត្រាំខ្នារ
-ជាប់ផ្លូវរដ្ឋ 10មែ៉ត្រ កែង 20ម៉ែត្រ
-មានរោងចក្រនៅក្បែរ ផ្សារ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជន 24ម៉ោង
-ជាប់ផ្ទះប្រជាជន សាលារៀន វត្តអារាម ការ៉ាស់សាំង
ជិតតំបន់រមណីយដ្ឋានជាច្រើនកន្លែង
👉ក្នុងគម្រោងមាន
-ទឹក ភ្លើង ប្រព័ន្ធលូរ អំពូលសូឡា ផ្លូវក្រាលថ្ម
-ប្លង់រឹងជាប្រព័ន្ទ

☎️សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម:

📲015 800 991
📲012 800 942
📲097 8000 942
👉បញ្ជាក់: ជាប់ផ្លូវរដ្ឋគ្រប់ប្លង់😘


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *