ផ្ទះលក់បន្ទាន់ ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ1 តាមខ្លោងទ្វារវត្តកៀនស្វាយក្នុងប្រហែល150m ចូលតា…

ផ្ទះលក់បន្ទាន់ ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ1 តាមខ្លោងទ្វារវត្តកៀនស្វាយក្នុងប្រហែល150m ចូលតាមផ្លូវលំប្រហែល 40m ខណ្ឌច្បារអំពៅ ( ម្ចាស់កុនលុយខ្លាំង ) ☎️ 010 300 908 Telegram
☎️ 092 576 302
Urgent house for sale, down from National Road No. 1, through Kean Svay Pagoda entrance, about 150m into the main road, about 40m, Khan Chbar Ampov (The owner of the movie has a lot of money) ☎️ 010 300 908 Telegram
☎️ 092 576 302Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *