ផ្ទះលក់បន្ទាន់ * តម្លៃ $45000 (ប្លង់រឹង) ចរចា * ទំហំ 4.2×9 ក្រោយ1.5 មុខ4.5 *…

ផ្ទះលក់បន្ទាន់
* តម្លៃ $45000 (ប្លង់រឹង) ចរចា
* ទំហំ 4.2×9 ក្រោយ1.5 មុខ4.5
* បន្ទប់គេង 2បន្ទប់ទឹក3 ប្លង់សេ 2សន្លឹក
ទីតាំង ជិតវត្តព្រែកស្ព
ទាក់ទងព័ត៌មានបន្ថែម 096 231 2161/011 744 689

Urgent house for sale
*Price $45000 (hard title) negotiable
* Size 4.2×9 back 1.5 front 4.5
* 2 bedrooms, 3 bathrooms, 2 sheets of seaweed
Location near Prek Speu pagoda
Contact for more information 096 231 2161/011 744 689

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *