ផ្ទះលក់ប្រញាប់តំលៃ 12ម៉ឺន មា្ចស់ត្រូវការលុយ ទីតាំងនៅផ្លូវជាតិ 3 រង្វង់មូលចោមចៅ​ក…


ផ្ទះលក់ប្រញាប់តំលៃ 12ម៉ឺន មា្ចស់ត្រូវការលុយ
ទីតាំងនៅផ្លូវជាតិ 3 រង្វង់មូលចោមចៅ​ក្រោយសាលាប៊ែលធីសាខាទី២០
លេខម្ចាស់ផ្ទះ 017 498 292 / 017 717 483 / 015 743. 976 / 016 325 274

– ទំហំផ្ទះ 4.2ម x 12ម
– មានទំហំដី 4.2m x 20m
– កម្ពស់ 3ជាន់
– ខាងមុខផ្ទះសល់ 6.2ម
– ខាងក្រោយផ្ទះសល់ 1.5ម
– បរិវេណទទួលភ្ញៀវ 1
– បរិវេណចម្អិនអាហារ 1
– បន្ទប់គេង 4
– បន្ទប់ទឹក 5
– ចំណតរថយន្តធំទូលាយ


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *