#ផ្ទះលក់ #ប្លង់រឹង មានបង់ពន្ធផ្ទះប្រចាំឆ្នាំ រួចហើយ (បង់ពន្ធរៀងរាល់ឆ្នាំ) # ស្ថ…


#ផ្ទះលក់
#ប្លង់រឹង មានបង់ពន្ធផ្ទះប្រចាំឆ្នាំ រួចហើយ (បង់ពន្ធរៀងរាល់ឆ្នាំ)

# ស្ថិតនៅភូមិប៉ប្រ៉ក់ខាងត្បូង ខាងក្រោយភោជនីយដ្ឋានពោចិនតុង ១០០ម ជាប់វិទ្យាស្ថាន រាជបណ្ឌិត្យ សភាកម្ពុជា
ឬ ជាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តែម្តង។

#ចុះពីផ្លូវ សហពន្ធ័ឬស្សុី ចំងាយ 100m

#ជាទីប្រជុំទៅដោយក្រុមហ៊ុនលក់ឡាន Mazda,Kia Acleda Bank, Canadia Bank, ABAbank , សាលារៀនជាច្រើន…etc.

#តំលៃ អាចចរចារបាន
#ទំហំដី : 4.2m x 21m
#ទំហំផ្ទះ : 4.2m x 16m
ខាងមុខ សល់ 4m ខាងក្រោយសល់ 1m
#មាន ៤បន្ទប់គេង
#មាន ៥បន្ទប់ទឹក
#អាចរកចំណូលបាន
#មានផ្លូវ ២ ចេញចូល មិនងាយកកស្ទះ

# ☎️☎️ 077 858533 (Cellcard)
/ 093 929 777 (Smart)


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *