រូបភាពនេះឋិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់គម្រោងដីឡូតិ៍ ដីមាសរាជ្យព្រឹក្ស ទឹកឈូកំពត ធ្វើដ…


រូបភាពនេះឋិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់គម្រោងដីឡូតិ៍
💁‍♀️ដីមាសរាជ្យព្រឹក្ស ទឹកឈូកំពត⛺️
✅️ធ្វើដំណើរ 15នាទី ពីក្រុងកំពត🚵🚵‍♂️
✅️កម្មសិទ្ធប្លង់រឹង
✅️ទំហំឡូតិ៍ធំ
✅️ជម្រៅវែង
✅️តំលៃទាប
✅️កក់តែ 10% ប៉ុណ្ណោះ
✅️រំលស់អត់មានការប្រាក់រយះពេល 5ឆ្នាំ
✅️ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មានរីហ្សតនៅក្បែរជើងភ្នំ
💁‍♀️សម្រាប់ពត៌មានលំអិត
📞 016 570 168 📞 067 457 488
https://maps.app.goo.gl/RgimbrMw62D3ckKF9

May be an image of 5 people, tree and outdoors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *