លក់ដីស្រែកែងប្រឡាយភ្លោះទាំង២ (ប្រឡាយ30m បើកឡានបាន តូចធំ) ដីកែងទំហំ 100mx25m =6…

✍️លក់ដីស្រែកែងប្រឡាយភ្លោះទាំង២ (ប្រឡាយ30m បើកឡានបាន តូចធំ)
👉ដីកែងទំហំ 100mx25m =6000$ជាប់ប្រឡាយភ្លោះ 100m និងជាប់ប្រឡាយភ្លោះម្ខាងទៀត 25m(ប្លង់រឹង)
👉បើកឡានធំតូចបាន ជាង1km ពីផ្សារជ្រៃ ផ្លូវជាតិលេខ8,សាលាឃុំ មណ្ឌលសុខភាព ប៉ុស្តិ៍ សាលារៀន
0966064096
0973353550
✍️Selling land at the corner of the 2 twin plots (30m plot, can drive a car, small or big)
👉 Corner land size 100mx25m = $6000, next to 100m twin plot and next to twin plot 25m (hard title)
👉Can drive small and big cars more than 1km from Chrey market, national road 8, commune, health center, station, school
0966064096
0973353550Translated from KhmerLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *