សួរស្តីបង ប្អូន ដីខ្ញំុផ្ទាល់លក់បន្ទាន់ ទិញ ឥលូវនេះនេញខ្លាំងព្រោះប្រញ៉ាប់លុយ លក…


សួរស្តីបង ប្អូន ដីខ្ញំុផ្ទាល់លក់បន្ទាន់
ទិញ ឥលូវនេះនេញខ្លាំងព្រោះប្រញ៉ាប់លុយ លក់ត្រឹមតែ22000$ (តម្លៃនេះលក់តែនៅក្នុងខែនេះទេ)
ក្បាល 21m×50m ស្ថិតលើផ្លូវ30m អ្វីដែលពិសេស
👉ដីនេះស្ថិតនៅក្បែរ រមណីយដ្ឋាន ត្រពាំងស្នេហ៍និងដីឡូ ដែលកំពុតែសាងសង់ សួនកម្សាន្ត និងផ្សា ចម្ងាយត្រឹមតែ305m និង
👉ចម្ងាយ 600m ពីរមណីយដ្ឋាន ជ្រោះជ្រៃធំ និង រីសតជាច្រើន
👉ទីតាំងល្អ ទេសភាពស្អាត សមនិង ផ្ទះលំហែរ
👉ដីស្ថិតក្នុងតំបន្តដែលមានសក្តានុពល ជាពិសេសវិស័យទេសចរណ៍
ទីតាំង ខេត្ត មណ្ឌលគិរី ស្រុក អូរាំង ឃំុ ដាក់ដាំ
ចាប់អារម្មណ៍ ខល 0883334511 🙏🙏🙏





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *