កម្ចីលុយរហ័ស ការប្រាក់ទាប ឆាប់បានលុយ ទទួលធ្វើតែប្លង់ទ្រព្យស្របច្បាប់នៅខណ្ឌព្រែក…


👉 កម្ចីលុយរហ័ស ការប្រាក់ទាប ឆាប់បានលុយ ទទួលធ្វើតែប្លង់ទ្រព្យស្របច្បាប់នៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។
– ផ្តល់ជូនចាប់ពី $3,000 ដល់ $30,000 …
☎️ ពត៌មានបន្ថែម ៖
Tel: 078 23 99 79 ( ប្រព័ន្ធសែលកាត )
Tel: 081 57 88 88 ( ប្រព័ន្ធស្មាត )
Tel: 096 424 2222 ( ប្រព័ន្ធស្មាត )
☎️ តេឡេក្រាម : https://t.me/sbc_8888

May be a cartoon of text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *