.ការដាំស្មៅចំណាយពេលតិច .ចំណេញពេលវេលា នៅចាំឣីទៀត ស្មៅផ្អែមអ៊ីស្រាអែល ជាប្រភេទស្…


.ការដាំស្មៅចំណាយពេលតិច
.ចំណេញពេលវេលា នៅចាំឣីទៀត ស្មៅផ្អែមអ៊ីស្រាអែល ជាប្រភេទស្មៅដែល ជំនួយសត្វចិញ្ចឹមឲ្យឆាប់ធំធាត់ មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់( គោ ក្របី សេះ ពពែ ជ្រូក មាន់ ទា)🐄🐏🐃🐐🐓🐖🐂🐫🐪🐘🐴🐟 ស៊ីហើយឆាប់ធំធាត់ដាំបាននៅលើដីគោក ជាប្រភេទស្មៅដែលមានដើមទន់ស្លឹកទន់និងទទួលបានផល់ល្អបង្គួរ ទំនាក់ទំនងបាន0967983270/099442635 0889763096 ផ្ញើជូនបាន25ខេត្ត ក្រុង និងទីរួមស្រុករបស់បងប្អូន


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *