ខ្ញុំមានដីលក់បន្ទាន់ ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ138ទីតាំងនៅម្ដុំផ្សារសាលាលេខ5 ទល់មុខវិទ្យាល…

ខ្ញុំមានដីលក់បន្ទាន់ ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ138ទីតាំងនៅម្ដុំផ្សារសាលាលេខ5 ទល់មុខវិទ្យាល័យ ទីប្រជុំជនខ្លាំង
5M×20Mលក់តែ2200$ទេ ពត៌មានលម្អិត📲068907677
I have land for sale urgently, next to National Road 138, located at the corner of School No. 5, in front of the high school, very downtown.
5M×20M sell only 2200$ for more information📲068907677Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *