ចាប់ពី K 81 ដល់ K 120 មានប្រម៉ូសិនពិសេស ទិញហើយបាន៖ 1/ បានដីពិតប្រាកដប្លង់រឹង 2/ …


ចាប់ពី K 81 ដល់ K 120 មានប្រម៉ូសិនពិសេស ទិញហើយបាន៖
1/ បានដីពិតប្រាកដប្លង់រឹង
2/ តម្លៃសមរម្យ
3/ បានលើសពីការចំណាយដល់ទៅ 150% ឧទាហរណ៍ ទិញអស់ 20000 បានវិញ 30000
4/ បានចំណែកទទួលផលពីរាល់ការដោះដូរជាសកល
5/ បានពេញសិទ្ធិ ចែករំលែកដំណឹង បើចាយ តើគួរតែចាយនៅកន្លែងណាដែលចាយហើយបានស្មើនឹងការចំណាយ ឬ បានមកវិញលើសការចំណាយ បើជាអ្នកលក់ ធ្វើយ៉ាងណា អោយអ្នកទិញ បានលុយវិញ ស្មើ ឬ ច្រើនជាង ដើម្បីមានលទ្ធភាពអាចមកទិញជាបន្ដបន្ទាប់
6/ ទទួលផលពីការចាយវាយជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុម
7/ និងឱកាសជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ 0968043224_0712437171 🙏អរគុណសន្តិភាព 🇰🇭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *