ដីបន្ទាន់ ប្លង់រឹង 3200$ចចារ ទទឹង 22m បណ្តោយ 42m ជាប់ផ្លូវ30m នៅជិតបង្គោលភ្លើងរដ…

ដីបន្ទាន់ ប្លង់រឹង 3200$ចចារ ទទឹង 22m បណ្តោយ 42m ជាប់ផ្លូវ30m នៅជិតបង្គោលភ្លើងរដ្ធ នៅឃុំជើងគ្រាវ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ
081 877 487 telegram & 090 907 877
Map: Dropped pin
Near Tang Krasang

https://goo.gl/maps/ae6kaW6HQ1nhp7Jp7

Urgent land with hard title $3200 negotiable width 22m length 42m next to road 30m near state electric pole at Chung Krao commune, Le Leabier district, Kampong Chhnang province.
081 877 487 telegram & 090 907 877
Map: Dropped pin
Near Tang Krasang

https://goo.gl/maps/ae6kaW6HQ1nhp7Jp7

Translated from Khmer

May be an image of nature, tree and grass

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *