ដីផ្ទាល់ខ្លួនលក់បន្ទាន់ តម្លៃក្រោមទីផ្សារ ដីនៅជាប់ផ្សារតាលោ ទំហំ25m×40m តម្លៃ4…

🤙ដីផ្ទាល់ខ្លួនលក់បន្ទាន់ តម្លៃក្រោមទីផ្សារ 👉ដីនៅជាប់ផ្សារតាលោ
👉ទំហំ25m×40m
👉តម្លៃ45,000$ចរចារបាន
ទីតាំងឃុំតាលោ សង្កាត់តាលោសែនជ័យ ខេត្ដពោធិ៍សាត់។ 📱ព័ត៌មានសម្អិត:0882812976
សូមអរគុណ!❤️🙏
🤙 Personal land for urgent sale, price below market 👉Land next to Talo market
👉Size 25m×40m
👉Price 45,000$ can negotiate
Location: Talo Commune, Talo Sen Chey District, Pursat Province. 📱Details:0882812976
Thank you! ❤️🙏Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *