ដីផ្ទះនឹងចំការលក់បន្ទាន់ដីនៅជាប់ផ្លូវជាតិ ចំការនៅខាងក្រោយផ្ទះម៉ង 20 × 550m=1200…


🏡ដីផ្ទះនឹងចំការលក់បន្ទាន់ដីនៅជាប់ផ្លូវជាតិ
👉ចំការនៅខាងក្រោយផ្ទះម៉ង
👉 20 × 550m=120000$ចចារបានទៀតជាមួយម្ចាស់ផ្ទាល់🙏🙏ទិញយកទៅបងប្អូនដឹងតែចំនេញហើយ💵💵
👉ចំការចន្ទីកំពុងប្រមូលផលរាល់ឆ្នាំ
👉ទីតាំង នៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ 73 ផ្លូវតភ្ជាប់ទៅក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង
👉ឃុំ សេដា ភូមិ វាលតូច ស្រុក តំបែរ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ
🏡ផ្ទះ 8.3×17 m
🏡ផ្ទះមាន 3 បន្ទប់គេង 2 បន្ទប់ទឹក
0966064096
0973353550

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *