ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំងណាស់ បង បង 520នៅសល់មុខដី5មែត្តទៀតបង បង ទៅរកទិញដីឡូគណានៅសល់អោយយ…

ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំងណាស់ បង បង 5✖️20នៅសល់មុខដី5មែត្តទៀតបង បង ទៅរកទិញដីឡូគណានៅសល់អោយយើងបាន5មែត្តទៀត ខ្ញុំលក់បន្ទាន់ខ្លាំង កាលទិញ9000$អីឡូវលក់វិញតែ7500$ចរចាទេបង បង
📍📍ទីតាំង នៅផ្លូវ51 ជិតសួនកាណាឌីយយ៉ាថ្មី អាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំម្ចាស់ផ្ទាល់បាទ010581719📞📞🙏🙏🙏❤️❤️❤️

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *