ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំង តំលៃ98$ចចារ មុន100$/m2 តំលៃក្រោមទីផ្សារខ្លាំងដីនៅម្តុំនិង1…

✏️ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំង
➡️តំលៃ98$ចចារ មុន100$/m2
➡️តំលៃក្រោមទីផ្សារខ្លាំងដីនៅម្តុំនិង1m2ជាង200$
➡️ទំហំ11*66 (ក្នុងប្លង់ 729m2)
➡️ជាប់ផ្លូវ10ម៉ែត្រ ចេញពីវិឡាក្រុងត្រៀកតែ250មដល់ដី)
➡️ប្លង់រឹង
➡️ទីតាំងភូមិពោធិបុស្សសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាបប្រជាជនរស់នៅច្រើនទិញទុកចំនេញ
☎️017435728/067877249/ ➡️0968470038Telegram
✏️ Land for sale urgently
➡️Price 98$ negotiable 100$/m2
➡️The price is lower than the market, the land around is more than 200$ per square meter.
➡️Size 11*66 (in plot 729m2)
➡️Next to the road 10 meters from Vila Krong, 250 meters to the ground)
➡️Hard title
➡️ Location at Pothibos village, Svay Dongkom commune, Siem Reap city, many people live, buy for profit
☎️017435728/067877249/ ➡️0968470038TelegramTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *