#ដីលក់លើផ្លូវប្រពន្ធ័ខាងត្បូងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក រៀបចំចាក់កៅស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗខាង…


#ដីលក់លើផ្លូវប្រពន្ធ័ខាងត្បូងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក

រៀបចំចាក់កៅស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុននេះហើយបងប្អូន

ចំនួន1ហិចតា &1.5 ហិចតាតម្លៃមួយការ៉េ8.5$ តម្លៃលក់8$

បើសិនជាចាក់កៅស៊ូហើយ អាចឡើងតម្លៃ15$មួយការ៉េ

ភូមិរុនតាឯក ឃុំរុនតាឯក ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប

015844438 smart & telegram
☎️077844438 Cellcard & 066844438 metfone

https://t.me/+hm-bqtF7cE9mMDY1


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *