ដីលក់ បន្ទាន់ ទីតាំង ទីរួមខេត្តកំពត ទំហំ 50*25 តំលៃ 60000$ចចារ លេខទូរសព្ទម្ច…

ដីលក់ បន្ទាន់
ទីតាំង ទីរួមខេត្តកំពត
ទំហំ 50*25
តំលៃ 60000$ចចារ
លេខទូរសព្ទម្ចាស់ដី010 618820 012 886249

Urgent land for sale
Location of Kompot province
Size 50*25
Price 60000$ negotiable
Phone number of landlord 010 618820 012 886249

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *