ដីស្រែលក់បន្ទាន់ប្រញាប់លុយ ទំហំកន្លះហត្តជាង (ចុងសន្លឹកប្លង់រឹង) តម្លៃកាលមុន 6$/m…

ដីស្រែលក់បន្ទាន់ប្រញាប់លុយ ទំហំកន្លះហត្តជាង (ចុងសន្លឹកប្លង់រឹង) តម្លៃកាលមុន 6$/m2 ឥឡូវលក់តែ 4$/m2 ទេ ទីតាំងឃុំល្អាង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត
ហាងឆេងម្តុំហ្នឹងមានអ្នកដើរកក់ 1m2 6$-7$
telegram 0719986658
https://maps.app.goo.gl/5NiaM4MZHKvppKTS7

Urgent sale of farm land, need money, size of more than half a hectare (at the end of the hard title sheet), price before $6/m2, now only $4/m2. Location: Laang Commune, Dong Tong District, Kampot Province.
Shop around Cheng has people to book 1m2 6$-7$
telegram 0719986658
https://maps.app.goo.gl/5NiaM4MZHKvppKTS7

Translated from Khmer

May be an image of text that says '11:12 26% GLandMeasure All ស្រែល្អាង All group Total distance 0.00 0.00.(m) .es(m) Area size 0.00 Square meters 101m + C'

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *