ទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងរណបថ្មី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ដែលមានផ្ទះចំនួន2457ផ្ទះ ផ្…


ទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងរណបថ្មី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល

ដែលមានផ្ទះចំនួន2457ផ្ទះ

ផ្តលជូនប្លង់រឹង តដល់កូនចៅ

បង់រំលស់$240/ខែ

ពត៍មានបន្ថែម 096 36666 75(តេលេក្រាម)

Located at Satellite Town, Takmao City, Kandal Province

With 2457 houses in total

Passing the hard title to the descendants

Installments $240/month

More information 096 36666 75 (Telegram)

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *