ផ្ទះវីឡាលក់ មានសំភារះប្រើប្រាស់គ្រប់សព្វ លក់ត្រឹមតែ 145000$ចចារ មានបន្ទប់គេង 3 ប…


🏡ផ្ទះវីឡាលក់ មានសំភារះប្រើប្រាស់គ្រប់សព្វ
👉លក់ត្រឹមតែ 145000$ចចារ
👉មានបន្ទប់គេង 3
👉បន្ទប់ទឹក 3
👍សល់ក្រោយ២ម៉ែត្រ
👍សល់មុខ ៦ម៉
👍សល់ជំហៀងសងខាង១ម
👉ទំហំដី 10 × 20m
👉ផ្ទះ 8 × 12m
👉ផ្ទះថ្មី 99%
✅ទីតាំងនៅ បូរី សុវណ្ណារីវីឡា ក្រោយសាលាកូរ៉េក NPIC ផ្លូវកប់ស្រូវ
0966064096
0973353550

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *