-ផ្ទះអាជីវម្មលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ ទំហំផ្ទះ 4.5×20=130000$ នៅមុខបុរីមហាសែនសុខ ក…

-ផ្ទះអាជីវម្មលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
ទំហំផ្ទះ 4.5×20=130000$ នៅមុខបុរីមហាសែនសុខ ក្រាំងធ្នង់
-ប្លង់រឹង ពីសន្លឹកកន្លះ
017407579

-Commercial house selling below market price
House size 4.5×20=130000$ in front of Borey Moha Sen Sok Krang Thnong
-Hard title from two and a half sheets
017407579

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *