លក់ដីនៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រគុណនឹង 8 ម៉ែត្រ ប្លង់រ…

លក់ដីនៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រគុណនឹង 8 ម៉ែត្រ ប្លង់រឹង ដីនៅជាប់ផ្លូវរកស៊ីបានធ្វើពាក់ជួរបានពីរល្វែង ពីមុនលក់ 3 ម៉ឺនដុល្លារ។ឥឡូវលក់តែ 2,5000 ដុល្លារដាច់ថ្លៃ បើមិនទិញមានតែទុកធ្វើផ្ទះជួរខ្លួនឯងហើយ។

Land for sale in Phnom Penh, Khan Pursanchey, near Borey Chhoukva 2, size 8m by 8m, hard title, land next to business road, has been divided into two flats, previously sold 3 thousand dollars. Now for sale only $2,500 firm, if not buy, will have to build my own row house.

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *