សូ​មគោរពជំរាបសួរ​បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្វែងរកឈេីធ្នង់ខ្មែរ​សាច់ឡតស្អាតៗ​ សម…

សូ​មគោរពជំរាបសួរ​បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្វែងរកឈេីធ្នង់ខ្មែរ​សាច់ឡតស្អាតៗ​ សម្រាប់ធ្វេីផ្ទះ​ យេីងខ្ញុំមានក្នុងស្តុកស្រាប់​ ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខ068555627/078556627 សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ! 🙏🙏🙏
Hello everyone who is looking for Khmer Tnong wood, good texture for building house, we have it in stock. For more information, please contact 068555627/078556627 Thank you and thank you! 🙏🙏🙏Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *