សំរាប់បងប្អូន ដែលចង់បានដីធ្វើលំនៅឋាន រឺ បើក​កន្លែង​អាជីវកម្មលក់ដូរ ល្អបំផុតសំរាប…

សំរាប់បងប្អូន ដែលចង់បានដីធ្វើលំនៅឋាន រឺ បើក​កន្លែង​អាជីវកម្មលក់ដូរ ល្អបំផុតសំរាប់ដីមួយប្លង់នេះ ធំទូលាយ ទំហំនឹងតំលៃ 54×75=50000$ចរចា ទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ ជីសាង ឃុំត្រែង ស្រុក រតនៈមណ្ឌល ខេត្ត បាត់ដំបង លេខ​ទំនាក់ទំនង
0889479355 017980004 010773143

For those who want land to build a residence or open a business place, this is the best for this land, big size and price 54×75=50000$ negotiable. Location is at Chisang Village, Khom Treng Commune, Ratanak Mondul District, Battambang Province. Contact number.
0889479355 017980004 010773143

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *