ឱកាសចំណេញមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូន តម្លៃកំពុងផ្ទុះការអភិវឌ្ឍខ្លាំង ដីនៅកណ្តាលក្រុង …


ឱកាសចំណេញមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូន តម្លៃកំពុងផ្ទុះការអភិវឌ្ឍខ្លាំង 👍❤
ដីនៅកណ្តាលក្រុង ជាប់ព្រំដែនថៃ3Km
👉អាចរកសីបាន24ម៉ោង
ជិតការសីណាកំពុងសាងសង់ អាគាផលិតកម្ម រោងចក្រ4កំពុងបើកដំណើរការ ជាពិសេសមានព្រៃសមគមន៍ នឹងភូមិ បឹងជម្រុកតេជោឈ្នេះឈ្នេះ👌💞
ទិញពេលនេះចំណេញដូចជា ៖
👉បញ្ចុះតម្លៃ2000$ភ្លាមៗ
👉ថែមរបងថ្មជូនជុំវិញដីដែរបានទិញ
👉កាត់ប្លង់រឹងផ្ទេកាំសិទ្ធជូន100%
👉តម្លៃទាបជាងទីផ្សារ
👉បានដីទីតាំងក្រុងចង់រកសីអីក៏បាន


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *