គម្រោងដីឡូតិ៍លំនៅដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ 51 ទឹកស្អាត ភ្លើងរដ្ឋ ផ្លូវបេតុង ប្រព័ន្ធលូ …


✅ គម្រោងដីឡូតិ៍លំនៅដ្ឋានផ្លូវជាតិលេខ 51 ទឹកស្អាត ភ្លើងរដ្ឋ ផ្លូវបេតុង ប្រព័ន្ធលូ សួនកំសាន្ត ផ្ទះលំហែ ជាច្រើនទៀត ៖
👉 បង់ផ្តាច់ 100% បញ្ចុះតម្លៃ $2,500
👉 បង់មុន 50% បញ្ចុះតម្លៃ $1,000
👉 បង់មុន 30% បញ្ចុះតម្លៃ $500 ឬក៏អាចបង់រំលស់សុទ្ធ រយៈពេល 36 ខែ គ្មានការប្រាក់។​
Tel: 069 356 888 (smart) / 085555431(celcard)
Telegram : https://t.me/PrinceAlex168

May be an image of outdoors and text

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *