ដីចម្ការដំឡូងមីលក់ប្រញ៉ាបលុយតម្លៃក្រោមទីផ្សារ ទីតាំងភូមិអូរគគី ឃុំអូរដា ស្រុកកំ…

ដីចម្ការដំឡូងមីលក់ប្រញ៉ាបលុយតម្លៃក្រោមទីផ្សារ
ទីតាំងភូមិអូរគគី ឃុំអូរដា ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង១០រ៉ៃ
ផ្លូវ 8ម៉ែត្រក្រាលគ្រួសក្រហម
ប្រភេទប្លង់ទន់
លក់ប្រញ៉ាបលុយនៅជាប់ភូមិមានមនុស្សរស់នៅ
មុនតម្លៃ200000បាតឥលូវប្រញ៉ាប់លុយខ្លាំងលក់1រ៉ៃ140000បាតក្នុងតម្លៃចចារ💌💌
☎️0969934534
☎️0315553944
Potato farm land for urgent sale, price below market
Location: Okki Village, Orda Commune, Komreang District, Battambang Province, 10 Rai
8 meter road red gravel road
Soft layout type
Urgent sale next to the village where people live
Before the price was 200000 Baht, now I need money. Sell 1 Rai 1400,000 Baht with negotiable price 💌 💌
☎️0969934534
☎️0315553944Translated from Khmer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *