ដីលក់នៅខេត្តកំពតនៅជិតផ្លូវជាតិលេខ41 ស្ថិននៅជិតរោងចក្រផលិតចំណីអាហារកំពុងដំណើរការ…

👉ដីលក់នៅខេត្តកំពតនៅជិតផ្លូវជាតិលេខ41
👉ស្ថិននៅជិតរោងចក្រផលិតចំណីអាហារកំពុងដំណើរការស្រាប់
💥🎁មានការបញ្ចុះតម្លៃ៥០%ភ្លាមៗ
💥🎁(5×20)7798$បញ្ចុះជូន3899$លក់👉ជូនតែ3899$តែប៉ុណ្ណោះ
🎁🎁ថែមជូនប្លង់រឹង
Telegram 0973484589/085419416
👉 Land for sale in Kompot province near National Road 41
👉 stay near the food production factory in progress
💥🎁Get 50% discount immediately
💥🎁(5×20)7798$ discount to 3899$ sale👉only 3899$
🎁🎁Free hard title
Telegram 0973484589/085419416Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *