#ដីលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ នៅខាងត្បូងភ្នំបាសិត .ទំហំ 3800m² .ក្បាលដីបាន 62…

#ដីលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ នៅខាងត្បូងភ្នំបាសិត
.ទំហំ 3800m²
.ក្បាលដីបាន 62m
.ឯកសារប្លង់រឹង
.លក់ 25$/m²
.ចុះពីផ្លូវកៅស៊ូមក200m
.ពត៌មាន លម្អិត
.0966679099.092577691

#Land for sale urgently below market price in south of Basit mountain
. 3800 m2 area
. 62m head of the land
. Hard title files
. Sell 25$/m2
. Coming down from rubber road 200m
. Details:
.0966679099.092577691

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *