ដីលក់បន្ទាន់ កាត់ជ្រុង នៅជិតពោធិ៍ចិនតុង បុរីឈូកវ៉ា3 ទល់មុខហ្សឹមមាត់បឹង នៅតំបន់ទី…

ដីលក់បន្ទាន់ កាត់ជ្រុង នៅជិតពោធិ៍ចិនតុង បុរីឈូកវ៉ា3 ទល់មុខហ្សឹមមាត់បឹង នៅតំបន់ទីប្រជុំជន ទំហំ 19*15=285m2 ជាប្រភេទដីសង់ផ្ទះ ធ្វើឃ្លាំង ជាប្រភេទដីខ្ពស់ស្រាប់ សង្កាត់កាកាបទី2 ខណ្ឌ័ពោធិ៍សែនជ័យ ភ្នំពេញ។
លេខទំនាក់ទំនង 098650039 011912473
Map 🗺
បាន​ទម្លាក់​ម្ជុល
https://goo.gl/maps/wu7iwcsNXm1tF67Y8
Urgent land for sale, corner cut, near Pochentong, Borey Chhouk Va 3, in front of the lake. In the urban area, size 19*15=285m2, is a type of land for building a house, warehouse, and a high-rise land, Kakab district 2, Pousenchey district, Phnom Penh.
Contact number 098650039 011912473
Map 🗺
Dropped the needle
https://goo.gl/maps/wu7iwcsNXm1tF67Y8Translated from Khmer

May be an image of tree and outdoors

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *