ដីលំនៅឋាន ធំទូលាយ ឡានចូលដល់ តម្លៃក្រោមទីផ្សារ 25m X 45 m តម្លៃលក់ 17500…

👉 ដីលំនៅឋាន ធំទូលាយ ឡានចូលដល់ តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
25m X 45 m តម្លៃលក់ 17500$ ដាច់
👉 កាត់ ប្លង់រឹង ជូន
ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ចម្ងាយពីចោមចៅតែ35គីឡូ
👉ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ3 បត់ឆ្វេងមិនដល់មួយគឺឡូទេ ដល់ទីតាំងដី (ម្ចាស់ផ្ទាល់)
☎️ 016 933255 ឬឆាត
👉 Large residential land, car access, price below market
25m X 45 m, selling price 17500$
👉 Cut the hard title for you
Bati district, Takeo province, 35 km away from Chom Chao
👉 Get down from National Road 3, turn left, less than one dozen will reach the land location (owner)
☎️ 016 933255 or chatTranslated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *