ដើមទៀបបារាំង តមែក 8ខេបានផលដេីមធំស្អាត ងាយស្រួលដាំ អត់រើសដី ឆាប់បានផ្លែ កម្ពស់លេី…

💁‍♀️ដើមទៀបបារាំង តមែក 8ខេបានផលដេីមធំស្អាត ងាយស្រួលដាំ អត់រើសដី ឆាប់បានផ្លែ កម្ពស់លេីចង្កេះ សាច់ផ្អែម ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ គ្រាប់តូច
☎️098559543/0976666590
🚗🛵មានសេវាដឹក25ខេត្តក្រុង នឹងគ្រប់ទីកន្លែង ចា៎💁‍♀️
💁♀️French Tapioca tree, 8k per branch, get big and pretty fruit, easy to plant, no soil picking, fast fruit, height above the waist, sweet, delicious, small seeds
☎️098559543/0976666590
🚗🛵 Delivery service to 25 provinces, cities and everywhere💁♀️Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *