តម្លៃត្រឹមតែ $3,888 ក្នុង 1 ទ្បូតិ៍ (ផ្តាច់) (5m x 20m) ទិញហើយអាចសាងសង់បានភ្លា…


👉 តម្លៃត្រឹមតែ $3,888 ក្នុង 1 ទ្បូតិ៍ (ផ្តាច់) (5m x 20m)
👉 ទិញហើយអាចសាងសង់បានភ្លាមៗ ភ្លើងរដ្ឋមាន ទឹកក៏មាន ក៏អាចបង់រំលស់ត្រឹមតែ $85 $120 $140 $180/ខែ។ ដីឡូតិ៍ជាយភ្នំពេញ ផ្លូវជាតិ 51 ផ្លូវបេតុង ទឹកស្អាត ភ្លើងរដ្ឋ។
☎️ ពត៌មានបន្ថែម ៖
Tel: 078 23 99 79 ( ប្រព័ន្ធសែលកាត )
Tel: 081 57 88 88 ( ប្រព័ន្ធស្មាត )
Tel: 096 424 2222 ( ប្រព័ន្ធស្មាត )
☎️ តេឡេក្រាម : https://t.me/sbc_8888

May be an image of 2 people, car, road and text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *