ធនាគារឡៃឡុងដីនឹងផ្ទះជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ40ម៉ែត្រ ចំណុចផ្សារស្លាបលែង ទំហំដី11×40កាត់ចំ…

ធនាគារឡៃឡុងដីនឹងផ្ទះជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ40ម៉ែត្រ
ចំណុចផ្សារស្លាបលែង ទំហំដី11×40កាត់ចំណីផ្លូវហើយ
ទំហំផ្ទះ 6 គុណនឹង 8ម៉ែត្រ➡️ តម្លៃលក់18700$ចចា
តែ 500 ម៉ែត្រពីវិទ្យាល័យ សាលាបឋមសិក្សាវត្តអារាមនិងមន្ទីរពេទ្យ។មានទឹកស្អាតនិងភ្លើងរដ្ឋ(ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹង)
ទីតាំងឃុំកក់ស្រុកបសេដ្ឋខេត្តកំពង់ស្ពឺ015362663
Bank for sale land and house next to rubber road 40 meters
Slap Leng market point, land size 11×40, cut the road
House size 6 x 8 meters ➡️ Sale price 18700$
Only 500 meters from Aram Pagoda primary school and hospital. Clean water and state light (transfer of title)
Location at Kok Commune, Boseth District, Kampong Speu Province 015362663Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *