ប្រម៉ូសិនបើក ថ្មី គម្រេាង ទី 10 ក្ដៅ ៗ មេៗ បញ្ចុះតម្លៃ 50% ក្នុង១ឡូ ទីតាំង​ដី ជ…

😍ប្រម៉ូសិនបើក ថ្មី គម្រេាង ទី 10 ក្ដៅ ៗ មេៗ បញ្ចុះតម្លៃ 50% ក្នុង១ឡូ
😍ទីតាំង​ដី ជាប់​ផ្លូវ​កៅស៊ូ​40ម៉ែត្រ​
🙏ខាង​លិច​ផ្សារ​សាលា​លេខ​ប្រាំ​ ផ្លូវជាតិលេខ5 🙏
😍ទល់មុខ​វិទ្យា​ល័យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ​ជប៉ុន 😍
🙏 5X20m តម្លៃ 3700$ ចុះនៅសល់ 1850$
5x20m តម្លៃ 4200$ ចុះនៅសល់ 2100$ តែប៉ុណ្ណេះ
ពត៍មានលំអិត 📱070668259 សូមអរគុណ
😍 New promotion, 10th model, discount 50% per dozen
😍 Land location next to rubber road 40 meters
🙏 West of school market number five national road number 5 🙏
😍In front of Khmer-Japan Friendship High School 😍
🙏 5X20m price 3700$ discount to 1850$
5x20m price 4200$ discount to 2100$ only
More information 📱070668259 thank youTranslated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *