ប្រម៉ូសិនៗលក់បញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានដីនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5និងនៅ…

ប្រម៉ូសិនៗលក់បញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានដីនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5និងនៅជាប់ផ្លូវកៅស៊ូរដ្ឋ30ម៉ែត្រ សម្បូរទៅដោយការអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រេី
សម្រាប់ទំហំដី
5×20=2850$លក់ជូនត្រឹមតែ1350$ទទួលបានអង្ករ4បាវ
10×20=5700$លក់ជូនត្រឹមតែ2100$ទទួលបានអង្ករ8បាវ (ប្លង់រឹង)
រំលស់30$/ខែ
Tell:0972060276/099311521

Discount promotion for parents who want land near National Road 5 and next to the rubber road 30 meters, rich in development
For the size of the land
5×20=2850$ sell for only 1350$ get 4 sacks of rice
10×20=5700$ sell for only 2100$ get 8 sacks of rice (hard title)
Installment 30$/month
Tell:0972060276/099311521

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *