ផ្ទះលក្ខណះឃ្លាំងទំហំ8,4×12 មានបន្ទុបគេង1ផ្ទះបាយ1បន្ទុបទឹក1ស្អាត ទីតាំងកំបូលក្រ…

💥ផ្ទះលក្ខណះឃ្លាំងទំហំ8,4×12
មានបន្ទុបគេង1ផ្ទះបាយ1បន្ទុបទឹក1ស្អាត
ទីតាំងកំបូលក្រុងភ្នំពេញ
🎁តម្លៃ40999$(ប្លង់រឹងបំបែកក្បាលដី)
ពត៏មានបន្ថែមសូម
📱0968886220
📱0976623804
🙏សូមអរគុណ
💥8,4×12 warehouse condition
There are 1 bed frame, 1 kitchen, 1 water block, nice.
Location of Phnom Penh city
🎁Price 40999$ (Hard title)
More information please contact us
📱0968886220
📱0976623804
🙏 thank you so muchTranslated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *