ផ្ទះ1ជុង នៅលើផ្លូវធំ ពីវត្តមហាមន្ត្រីឆ្ពោះទៅទួលទំពូង ទំហំផ្ទះ 4.2*18m. មាន9បន្ទប…

🏦ផ្ទះ1ជុង នៅលើផ្លូវធំ ពីវត្តមហាមន្ត្រីឆ្ពោះទៅទួលទំពូង 👉👉ទំហំផ្ទះ 4.2*18m. មាន9បន្ទប់គេង 9បន្ទប់ទឹក 👍👍អាចជួលបានចំណូល2000$ ក្នុង1ខែ 💁‍♀️💁‍♀️ទីតាំងល្អខ្លាំង សំរាប់ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ 🏦🏦តំលៃ 88មុឺនដុល្លារ(ចរចារ) 📲📲012 727822
ពី1 house on the big road from Mohamontry pagoda to Toul Tompoung 👉👉House size 4.2*18m. Has 9 bedrooms and 9 bathrooms 👍👍Can rent, income 2000$ per month 💁♀️💁♀️Very good location for business តPrice 88 thousand dollars (negotiable) 📲📲012 727822Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *