ដីលក់សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ ក្បាល40m×27mដីកែងស្អាត ផ្លូវ16m កែង12…

ដីលក់សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ ក្បាល40m×27mដីកែងស្អាត ផ្លូវ16m កែង12m
ល្អសម្រាប់បងប្អូនទិញទុកចំណេញ និងសង់វិឡារឺឃ្លាំង
តម្លៃក្រោម ទីផ្សារ

Land for sale at Krang Thnong Khan Sen Sok commune, Phnom Penh, size 40m×27m, nice corner land, road 16m, corner 12m
Good for you to buy for profit and build a villa or warehouse
Price below the market

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *