# ដីសម្រាប់លក់ – ទីតាំង ភូមិស្នោរលិច សង្កាត់ស្នោរ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ – ទ…

# ដីសម្រាប់លក់
– ទីតាំង ភូមិស្នោរលិច សង្កាត់ស្នោរ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ
– ទំហំ 25ម × 50ម
– ប្លង់រឹងទំហំ 1,182ម²
– មានផ្ទះថ្មមួយខ្នងស្រេច
– ផ្លូវបេតុង 8ម, ផ្លូវ ៣ ទិស
– តម្លៃ $250,000 ចរចា
@ សូមទាក់ទងមក 010 982 972 / 088 631 3 631

# Land for sale
– Location: Snorleak Village, Snor Sangkat, Khan Kombol District, Phnom Penh
– Size 25m × 50m
– Hard title area 1,182 m2
– already have a stone house
– Concrete road 8m, 2-way road
– Price $250,000 negotiable
@ Please contact 010 982 972 / 088 631 3 631

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *