»ដាក់លក់ដីមួយកន្លែងទំហំ 5,5ហិតាកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹង »ជាប្រភេទដីចម្ការលំហែជាប់ជេីង…


»ដាក់លក់ដីមួយកន្លែងទំហំ 5,5ហិតាកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹង
»ជាប្រភេទដីចម្ការលំហែជាប់ជេីងភ្នំ ជាប់អូរស្តុបទឹកប្រាំងវស្សា
»ជិតរមណីយដ្ឋាន មរតកបរសេដ្ឋ
:012 337 016
:070 337 016
:060 337 016តេលេក្រាម
៚តម្លៃទន់ៗ

៚ទីតាំង ភូមិខ្នងភូមិ ឃុំព្រៈខែ ស្រុកបរសេដ្ឋ កំពុងស្ពឺ

»Land for sale 5.5 hectares title
»is a type of leisure farmland near the foot of the mountain, near the rainwater stop
»Near Bor Seth Heritage Resort
:012 337 016
:070 337 016
:060 337 016 Telegram
៚ Soft price

៚ Location: Khnong Phum, Preak Chan Commune, Bor Set District, Kampong Speu

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *